Logo van Devos Advocaten

Wettelijke vermeldingen

Alle advocaten verbonden aan het advocatenkantoor Devos Advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie Gent.

De beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) en insolvabiliteit (Amlin) is verzekerd bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 met volgende waarborg: € 2.500.000 per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van € 2.500.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijking en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

De integrale tekst van de polis ligt ter beschikking op het kantoor Devos Advocaten en kan u op eerste verzoek worden overgemaakt.

U kunt bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, begeleiding in geschillen buiten de rechtbank, bijstand in geschillen voor de rechtbank.

De activiteiten van Anissa Devos worden uitgeoefend onder de vorm van een BV met name BV Anissa Devos Advocaat, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), aan de Putkapelstraat 103A hebbende als ondernemingsnummer 0717.626.487 en BTW nummer BE0717.626.487.

De deontologie van de advocaat kan worden geraapdpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies: www.advocaat.be.