Logo van Devos Advocaten
Portret van Anissa Devos

Anissa Devos

Anissa behaalde in 2010 haar diploma van master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij ontwikkelde een bijzondere interesse voor het familie-, relatievermogens- en het erfrecht. Zij startte haar stage aan de (toenmalige) balie te Kortrijk. Zij combineerde dat met een deeltijds praktijkassistentschap verbintenissen aan de Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk. In 2013 maakte zij de overstap naar de Gentse balie en vervoegde het kantoor van Prof. Dr. Willy Van Eeckhoutte. In 2017 behaalde zij met grote onderscheiding het postgraduaat vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School. Zij maakte gedurende verscheidene jaren deel uit van de Raad van de Orde Balie Gent. Tot op heden maakt zij deel uit van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. Tevens is zij een gewaardeerd lid van de diverse commissies aan de balie en binnen de Orde van Vlaamse Balies waaronder de commissie familierecht.

Bij Koninklijk Besluit van 16 juni 2018 werd zij benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Geregeld wordt zij als spreker gevraagd om uiteenzettingen te geven over actuele topics inzake het familiaal vermogensrecht.

E-mail
a.devos@devosadvocaten.be
Telefoon
+32 472 999 300
LinkedIn
Connectie maken
Portret van Robbe Van De Wiele

Robbe Van De Wiele

Robbe startte zijn rechtenopleiding in 2009 aan de Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk en voltooide deze in 2014. Tijdens zijn studies ging zijn aandacht voornamelijk richting het privaatrecht en in het bijzonder naar het vermogensrecht. Hierna specialiseerde hij zich verder en volgde hij de master in het notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven dewelke hij na een notariële stage in 2015 met onderscheiding beëindigde.

In 2015 begon Robbe zijn stage aan de balie te Gent op het kantoor Advogent (Balcaen-Heymans). Robbe was bestuurslid van de Commissie van Stagiairs aan de balie te Gent van 2016 tot 2018, waarvan één jaar als voorzitter. Sinds 2020 is hij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie der balie van Gent. Hij maakt tevens deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Strop en Toga.

Zijn voorkeur gaat uit naar het familiaal vermogensrecht en het erfrecht.

E-mail
r.vandewiele@devosadvocaten.be
Telefoon
+32 470 171 009
LinkedIn
Connectie maken
Portret van Marie Vanhulle

Marie Vanhulle

Marie behaalde in februari 2021 met onderscheiding haar diploma van master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Gedurende haar opleiding ontwikkelde zij een bijzondere interesse in het familie- en familiaal vermogensrecht. Zij schreef haar masterproef over het beëindigen van een onverdeeldheid overeenkomstig het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Na een leerrijke zomerstage in 2019 en een winterstage in 2020 besloot Marie met ingang van maart 202 het nichekantoor Devos – Devlamynck te vervoegen. Onder het toeziend oog van hat patroon Meester Anissa Devos, maakt Marie Vanhulle sedert maart 2021 deel uit van de Gentse balie.

Marie was lid van de Commissie van Stagiairs aan de balie te Gent.

E-mail
m.vanhulle@devosadvocaten.be
Telefoon
+32 470 635 844
LinkedIn
Connectie maken