Logo van Devos Advocaten

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

Deze website wordt beheerd door Anissa Devos Advocaat, een burgerlijke vennootschap met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Putkapelstraat 103A (KBO nr. 0717.626.487).

Met deze website wordt beoogd u op een vrijblijvende manier informatie te verschaffen omtrent het advocatenkantoor, het team en het door het kantoor aangeboden diensten.

De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling.

Devos Advocaten kan bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan door of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke virussen of andere soortgelijke verstorende elementen (bugs,…) die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website zouden voorkomen

Op of via de website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar externe websites waarover Devos Advocaten geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen.

Devos Advocaten kan bijgevolg geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie vermeld op de website berusten bij Devos Advocaten en deze informatie kan niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.