Logo van Devos Advocaten

Expertise

Echtscheiding

Het verloop van de echtscheidingsprocedure wordt bepaald wanneer de partijen hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dit is geheel afhankelijk van de houding van de (ex-)echtgenoten.

Zowel in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming als bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan Devos Advocaten u bijstaan.

Het kantoor bouwde een bijzondere expertise op in het begeleiden van echtscheidingen waarbij een partij narcistische persoonlijkheidskenmerken heeft. hiervoor wordt eveneens samengewerkt met een narcismecoach.

 • Echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting
 • Vereffening-verdeling huwelijksvermogensstelsel

Kinderen

Het uit elkaar gaan van de ouders kan een grote impact hebben op het kind. U goed laten begeleiden, geeft de nodige rust om met kennis van zaken de juiste beslissingen te nemen. Indien een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, staat Devos Advocaten u ook bij tijdens de gerechtelijke procedure.

Ook bij onduidelijkheid of onenigheid over afstamming kan deze via gerechtelijke weg worden vastgesteld. Devos Advocaten is het kantoor bij uitstek om u hiermee te helpen.

 • Verblijfsregeling kinderen
 • FinanciĆ«le regeling voor kinderen
 • Omgangsrecht grootouders
 • Afstamming (adoptie, draagmoederschap, vaststelling/betwisting vaderschap)

Erfenis

Naar aanleiding van een overlijden van iemand ontstaan er soms pijnlijke discussies omtrent de afwikkeling van de nalatenschap. Indien partijen er niet in slagen om onderling een akkoord te bereiken, dan kan de verdeling worden gevorderd via een gerechtelijke procedure. Devos Advocaten kan u hierover adviseren en desgevallend bijstaan voor de rechtbank dan wel met het oog op het bereiken van een akkoord.

 • Betwistingen in verband met nalatenschappen
 • Discussies omtrent schenkingen en testamenten

Relatie

Persoonlijke keuzes hebben zeer vaak vermogensrechtelijke implicaties. Devos Advocaten kan u helpen met het maken van de juiste keuze en het nemen van doordachte beslissingen.

 • Begeleiding en planning van uw vermogen
 • Opmaak samenlevingscontracten
 • Afwikkeling vermogen naar aanleiding van relatiebreuk feitelijk/wettelijk samenwonenden
 • Begeleiding bij opmaak schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten
 • Advies inzake zorgvolmacht
 • Opmaak en wijziging huwelijkscontracten
 • Evaluatie actueel huwelijksvermogensstelsel